Ηλεκτρονική Παραγγελία

Στοιχεία Πελάτη
Υπηρεσίες
Επιπρόσθετες Υπηρεσίες
Επιλογές Τηλεφωνίας
Πληροφορίες Παραγγελίας
Αναθεώρηση Παραγγελίας

Επιλεγμένη υπηρεσία / πακέτο

Στοιχεία Πελάτη

Λεπτομέρειες Διεύθυνσης Εγκατάστασης 

*  Υποχρεωτικό πεδίο

Επιλεγμένες Υπηρεσίες / Πακέτα

Μηνιαία Χρέωση

fiberpower® 100M Internet (for Football ALL)

€15.00

Football CY+

€24.90

Football EU+

€12.90

Variety TV

€7.00

Σύνολο (Συμπ. ΦΠΑ)

€59.80

Εφάπαξ Χρέωση

Χρέωση Εγκατάστασης
€0.00
Εγγύηση συμβολαίου
€0.00

Σύνολο (Συμπ. ΦΠΑ)

€0.00