Ηλεκτρονική Παραγγελία

Στοιχεία Πελάτη
Υπηρεσίες
Επιπρόσθετες Υπηρεσίες
Επιλογές Τηλεφωνίας
Πληροφορίες Παραγγελίας
Αναθεώρηση Παραγγελίας

Επιλεγμένη υπηρεσία / πακέτο

Στοιχεία Πελάτη

Λεπτομέρειες Διεύθυνσης Εγκατάστασης 

*  Υποχρεωτικό πεδίο

Επιλεγμένες Υπηρεσίες / Πακέτα

Μηνιαία Χρέωση

fiberpower® 100M Internet (for Football EU+)

€19.00

Football EU+

€12.90

Variety TV

€8.00

Σύνολο (Συμπ. ΦΠΑ)

€39.90

Εφάπαξ Χρέωση

Χρέωση Εγκατάστασης
€0.00
Εγγύηση συμβολαίου
€0.00

Σύνολο (Συμπ. ΦΠΑ)

€0.00