Ηλεκτρονική Παραγγελία

Στοιχεία Πελάτη
Υπηρεσίες
Επιπρόσθετες Υπηρεσίες
Επιλογές Τηλεφωνίας
Πληροφορίες Παραγγελίας
Αναθεώρηση Παραγγελίας

Επιλεγμένη υπηρεσία / πακέτο


Στοιχεία Πελάτη

Λεπτομέρειες Διεύθυνσης Εγκατάστασης 

*  Υποχρεωτικό πεδίο

Επιλεγμένες Υπηρεσίες / Πακέτα

Μηνιαία Χρέωση

HomePack

€34.90

HomePack Plus (με τα κανάλια FOX)

€5.00

Σύνολο (Συμπ. ΦΠΑ)

€39.90

Εφάπαξ Χρέωση

Χρέωση Εγκατάστασης
€0.00
Εγγύηση συμβολαίου
€0.00

Σύνολο (Συμπ. ΦΠΑ)

€0.00